Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Xin Thần Linh Đến

Xin Thần Linh Đến

Nguyên tác: Xin Thần Linh Đến
Tác giả: Nguyễn Đình Thôn

Xin Thần Linh Đến

Từ cõi lòng sâu thẳm,
Con xin Thần Linh Chúa
Hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.
Nguyện Thần Ngài tuôn đổ
Làm mọi lòng tươi mới,
Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu.

Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến,
Ban nước sống tưới mát chúng con,
Đưa hồn linh chúng con đến với Cha.
Lạy Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất
Đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top