Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Xin Chúa Biến Đổi Tâm Con

Xin Chúa Biến Đổi Tâm Con

Tựa đề: Xin Chúa Biến Đổi Tâm Con
Nguyên tác: Change My Heart Oh God
Tác giả: Eddie Espinosa

Change My Heart Oh God

Change my heart. Oh! God.
Make it ever true
Change my heart. Oh! God.
May I be like You

You are the potter
I am the clay
Mold me and make me
This is what I pray

Xin Chúa Biến Đổi Tâm Con

Cầu xin Cha đổi lòng
Làm tâm linh trắng trong.
Cầu xin Cha đổi lòng
Khiến con nên giống Ngài

Phận con đất sét đây
Nắn theo ý Ngài
Nhờ Ngài uốn nắn con
Thánh ý Cha được nên.

Thư Viện  Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top