Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tôn Ngợi Chiên Con

Tôn Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Tôn Ngợi Chiên Con
Nguyên tác: Worthy is The Lamb
Tác giả: Darlene Zschech
Lời Việt: Lê Đình Tuấn

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

thanh-ca

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top