Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Ca Ngợi Khen

Bài Ca Ngợi Khen

Bài Ca Ngợi Khen

1 –
Tạ ơn Cha yêu nhân gian chịu khổ đau,
Giờ này chúng con chúc tôn danh Ngài.
Tình yêu Cha ban thế nhân,
Chiên Con xưa đến trần gian.
Tại nơi Gô-tha Ngài đổ huyết mua chuộc con.

Thập tự xưa ôi cao sâu thay tình Chúa Cha.
Ngài hàn gắn bao vết thương tâm hồn.
Dòng huyết Jesus cứu ân,
Cho muôn dân khắp trần gian
Cùng nhau đến chúc tụng Chúa Đấng Cứu Chuộc ta.

Chúa, Đấng ngự ngôi cao,
Oai quyền trên khắp nhân gian.
Chúc tụng Chiên Con hiển vinh,
Chịu gánh thay bao tội thế nhân.
Xin dâng ngàn câu ca,
Năng quyền tôn quý vinh quang,
Mãi thuộc về Cha Chí Cao,
Nguyện chúc tôn Vua muôn đời sau.

2 –
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi,
Tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời.
Ngợi danh Chiên Con hiển vinh,
Tôn cao danh Chúa Quyền Oai,
Kìa Jesus danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu.

Nào cùng nhau ta dâng lên Jesus lời chúc tôn,
Tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền.
Ngợi danh Jesus hiển vinh,
Chiên Con chuộc lấy tội nhân.
Tình yêu Cha luôn còn mãi mãi trong đời con.

Xin dâng lời suy tôn, ca ngợi danh Chúa Jesus,
Chúc tụng danh Cha hiển vinh,
Quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi.
Xin dâng lời suy tôn, ca ngợi danh Chúa Jesus,
Chúc tụng danh Cha hiển vinh,
Quyền phép oai nghi thuộc về Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top