Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Một Thân – One Bread One Body

Thánh Ca Một Thân – One Bread One Body

Tựa đề: Một Thân
Nguyên tác: One Bread One Body
Lời: Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 10:16-17, 12:4, 12:13, 12:30; Ga-la-ti 3:28; Ê-phê-sô 4:4-6 

Nhạc: John B. Foley
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình

One Bread One Body

Refrain:
One bread, one body,
One Lord of all,
One cup of blessing
which we bless.
And we, though many,
throughout the earth,
We are one body
in this one Lord.

1. Gentile or Jew,
Servant or free,
Woman or man, no more.

2. Many the gifts,
Many the works,
One in the Lord, of all.

3. Grain for the fields,
Scattered and grown,
Gathered to one, for all.

Một Thân

Điệp Khúc:
Trong thân Chúa, ta
cùng tương giao hiệp một,
Cùng nhau cảm thông
Trong dòng huyết thiêng
Tuy ta lắm khác biệt
Nhưng chung một nhà
Và trong Chúa, ta
hiệp nhất chan hòa.

1. Tuyển dân, ngoại bang
Chẳng phân biệt chi
Nữ nam cùng chung một Cha

2. Khả năng nào phân,
Quyết lo việc thiêng,
Sánh vai cùng lo việc Cha.

3. Quyết lo truyền rao,
Phúc Âm tình yêu
Cứu bao tội nhân lầm than.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top