Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bình An Trên Trái Đất

Bình An Trên Trái Đất

Tựa đề: Bình An Trên Trái Đất
Nguyên tác: Let There Be Peace On Earth
Nhạc và lời: Sy Miller & Jill Jackson
Lời Việt: Vĩnh Phúc – Anaheim, (19/12/2013)

Kinh Thánh: “Vinh danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! ” (Lu-ca 2:14)

Let There Be Peace On Earth

Let there be peace on earth
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
The peace that was meant to be.
With God as Our Father
Brothers all are we.
Let me walk with my brother
In perfect harmony.
Let peace begin with me
Let this be the moment now.
With every step i take
Let this be my solemn vow.
To take each moment
And live each moment
With peace eternally.
Let there be peace on earth,
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
The peace that was meant to be.
With God as Our Father
Brothers all are we.
Let me walk with my brother
In perfect harmony.
Let peace begin with me
Let this be the moment now.
With every step I take
Let this be my solemn vow.
To take each moment
And live each moment
In peace eternally.
Let there be peace on earth
And let it begin with me.

Bình An Trên Trái Đất

Tôi nghe bình-an trên đất
đang lan vào chính tâm-hồn tôi,
Tôi nghe bình-an trên đất
đã chan-hòa cho dân khắp nơi…
Vì Chúa là Đấng yêu người,
đã cứu anh và tôi,
Ta cùng nhau đi chung bước đường,
cùng có mối giây tâm đồng…
Tôi nghe bình-an trên đất
mênh-mông tràn đến trong đời tôi,
Tôi nghe yên-vui,
đôi chân bước đi bằng niềm tin sáng-tươi…
Ngày tháng Chúa dắt-dìu đưa tôi
qua thiên-trình xa-xôi, yên lòng đi tới,
Qua từng khúc quanh trong đời,
bình-an luôn chan-chứa tim tôi…
Hôm nay toàn dân trên đất
hân-hoan mừng đón đêm bình-an:
Năm xưa Giê-xu Con Chúa
giáng-sinh vì yêu-thương thế-gian…
Ngài xuống từ chốn Thiên-đàng,
cứu-vớt ai lầm-than,
Cho mọi tội-nhân tin đến Ngài
được phước sống đến muôn đời…
Hôm nay bình-an vui-tươi
bao quanh toàn cõi trên trần-gian,
Giê-xu luôn luôn yêu-thương
xóa đi mọi sầu-đau khóc-than…
Người ơi! Hãy đến cùng Cứu-Chúa,
mau tin Giê-xu thôi, xa đường tăm-tối,
Xin Ngài dắt-đưa trọn đời
được bình-an chan-chứa vui-tươi…

www.thuvientinlanh.org
Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top