Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ý Nghĩa Tình Yêu – Love Was When

Thánh Ca: Ý Nghĩa Tình Yêu – Love Was When

Tựa đề: Ý Nghĩa Tình Yêu
Nguyên tác: Love Was When
Lời Anh: Ira F. Stanphill
Nhạc: Ira F. Stanphill
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài 108

Love Was When
1. Love was when God became a Man,
Locked in time and space, without rank or place;
Love was God born of Jewish kin;
Just a carpenter with some fishermen.
Love was when Jesus walked in history,
Lovingly He brought a new life that’s free,
Love was God nailed to bleed and die
To reach and love one such as I.
2. Love was when God became a Man,
Down where I could see Love that reached to me;
Love was God dying for my sin
And so trapped was I my whole world caved in.
Love was when Jesus met me, now it’s real;
Lovingly He came, I can feel He’s real!
Love was God, only He would try
To reach and love one such as I.
Chúa Đã Tới
1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian
Lìa Thiên quốc sáng láng
Xa cách ngôi vinh quang
Yêu là khi Chúa sanh nơi chuồng chiên
Một đêm tối gió rét
Không có ai thân quen
Chúa đã tới, dòng lịch sử thế gian chia đôi
Đem yêu thương an vui, Chúa tô đẹp cuộc đời
Yêu là khi Chúa đóng đinh vì tôi
Tại cây gỗ Ngài đổ huyết ra cứu người.
2. Yêu là khi Chúa cứu linh hồn tôi
Tìm tôi giữa bóng tối
Nhân thế đang chơi vơi
Yêu là khi Chúa thứ tha tội tôi
Lòng gian ác rách rưới
Mang đớn đau không nguôi
Chúa đã tới, rịt lành bao vết thương trong tôi
Ban tin yêu vui tươi, với hy vọng rạng ngời
Yêu là khi Chúa trên cao nhìn tôi
Đường muôn lối Ngài dẫn dắt tôi suốt đời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

cross-and-manger

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top