Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con
Nguyên tác: Open Our Eyes

Lời: Robert Cull
Nhạc: Robert Cull
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam  (2011) Bài Số 713

Open Our Eyes
Open our eyes, Lord
We want to see Jesus
To reach out and touch Him
And say that we love Him
Open our ears, Lord
And help us to listen
Open our eyes, Lord
We want to see Jesus
Xin Mở Mắt Chúng Con
Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm
Để được trông thấy thánh nhan.
Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Dạy lòng con biết lắng nghe
Để được thông biết ý Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top