Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Tựa đề: To God Be The Glory
Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: William H. Doane

To God Be The Glory

1. To God be the glory, great things He hath done!
So loved He the world that He gave us His Son,
Who yielded His life an atonement for sin,
And opened the lifegate that all may go in.

Refrain:
Praise the Lord! Praise the Lord,
Let the earth hear His voice!
Praise the Lord! Praise the Lord,
Let the people rejoice!
O come to the Father thru Jesus the Son,
And give Him the glory, great things He hath done!

2. O perfect redemption, the purchase of blood,
To every believer the promise of God;
The vilest offender who truly believes,
That moment from Jesus a pardon receives.

3. Great things He hath taught us, great things He hath done,
And great our rejoicing thru Jesus the Son;
But purer, and higher, and greater will be
Our wonder, our transport, when Jesus we see.

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

1. Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn Thánh.
Đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con Độc Sanh,
Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế,
Để mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.

Điệp Khúc:
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa!
Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa!
Tiếng lòng ta khá vui hòa.
Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới.
Hãy đến với Jêsus làm hòa với Đức Chúa Trời!

2. Ô! thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết.
Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết,
Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu vô đối,
Tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời.

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái.
Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay.
Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng,
Khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ờ thiên đàng.

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top