Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vì Anh Tôi Kêu Nài

Vì Anh Tôi Kêu Nài

Tựa đề: Vì Anh Tôi Kêu Nài
Nguyên tác: I Am Praying for You

Lời: Samuel O. Cluff
Nhạc: Ira D. Sankey
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 326

I Am Praying for You

1. I have a Savior,
He’s pleading in glory,
A dear, loving Savior,
though earth friends be few;
And now He is watching
in tenderness o’er me;
And, oh, that my Savior
were your Savior, too.

Refrain:
For you I am praying,
For you I am praying,
For you I am praying,
I’m praying for you.

2. I have a Father;
to me He has given
A hope for eternity,
blessed and true;
And soon He will call me
to meet Him in heaven,
But, oh, that He’d let me
bring you with me, too!

3. I have a robe; ’tis
resplendent in whiteness,
Awaiting in glory
my wondering view;
Oh, when I receive it
all shining in brightness,
Dear friend, could I see you
receiving one, too!

4. When He has found you,
tell others the story,
That my loving Savior
is your Savior, too;
Then pray that your Savior
may bring them to glory,
And prayer will be answered—
’twas answered for you!

5. Speak of that Savior,
that Father in heaven,
That harp, crown, and robe
which are waiting for you—
That peace you possess,
and that rest to be given,
Still praying that Jesus
may save them with you.

 

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

1. Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa
biện hộ trên trời,
Bạn bè nơi dương thế
không ai như Jêsus tôi;
Ngài dùng sự êm ái
săn sóc, giữ gìn tôi đêm ngày,
Tôi mong Christ tôi
thành ra Cứu Chúa anh hôm nay.

Điệp Khúc:
Vì anh tôi cứ kêu nài,
Tôi dâng anh trước mặt Ngài,
Tôi đang cầu nguyện vì anh,
Luôn kêu cầu cho anh.

2. Sự bình an Chúa ban xuống
giống dòng sông yên tịnh,
Bạn bè trong dương thế
thảy thảy chẳng ai tường minh;
Thật nguồn bình an ấy
do Chúa sáng tạo ban cho mình,
Mong sao anh được cùng tôi
vui hưởng ơn an bình.

3. Được Jêsus cứu,
anh khá kíp thuật cho muôn người,
Rằng vì tôi yêu mến,
chính Cứu Chúa anh và tôi;
Rồi cầu Jêsus cứu
kêu lắm kẻ cùng anh lên trời,
Christ nghe anh
như Ngài nghe tôi khẩn cho anh rồi.

4. Hiện thời tôi có Cha Thánh
giúp mọi sự trông cậy,
Rằng tại nơi thiên quốc
sống vĩnh viễn, vui lạ thay;
Kịp hồi kèn vang tiếng
tôi với Chúa gặp nhau trên trời,
Mong sao không trung hội,
nhân huynh cất cánh với tôi.

5. Hiện tại thiên quốc
tôi đã có bạch y huy hoàng,
Dự bị cho tôi đó,
thấy lóng lánh bao hào quang;
Kịp hồi được ban thưởng,
tôi lãnh chiếc bạch y trên trời,
Mong sao nhơn huynh
được chen vai lãnh áo với tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top