Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trở Về Mái Nhà Xưa

Thánh Ca: Trở Về Mái Nhà Xưa

Tựa đề: Nay Quy Hướng Cố Gia (1932)
Nguyên tác: Lord! I’m Coming Home
Nhạc và lời: William J. Kirkpatrick (1838-1921)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 168

Lord! I’m Coming Home (1892)

1. I’ve wandered far away from God,
Now I’m coming home;
The paths of sin too long I’ve trod,
Lord, I’m coming home.

Refrain:
Coming home, coming home,
Nevermore to roam;
Open wide Thine arms of love,
Lord, I’m coming home.

2. I’ve wasted many precious years,
Now I’m coming home;
I now repent with bitter tears,
Lord, I’m coming home.

3. I’m tired of sin and straying, Lord,
Now I’m coming home;
I’ll trust Thy love, believe Thy word,
Lord, I’m coming home.

4. My soul is sick, my heart is sore,
Now I’m coming home;
My strength renew, my home restore,
Lord, I’m coming home.

5. My only hope, my only plea,
Now I’m coming home;
That Jesus died, and died for me,
Lord, I’m coming home.

6. I need His cleansing blood I know,
Now I’m coming home;
Oh, wash me whiter than the snow,
Lord, I’m coming home.

Nay Quy Hướng Cố Gia (1932)

1. Ngày trước cách Cha, tôi đã lạc đường
Nay quy hướng cố gia.
Tội lỗi bước xưa trôi trải dặm trường
Nay quy hướng cố gia.

Điệp Khúc:
Hướng cố gia!  Tôi quay về.
Lòng quyết tách đường mê.
Lạy Chúa!  Hãy giang tay mẫn từ Ngài
Tôi nay quyết đáo lai.

2. Từng phí biết bao năm, tháng, ngày, giờ
Nay quy hướng cố gia.
Tự hỏi, khóc than, đôi mắt mịt mờ
Nay quy hướng cố gia.

3. Mệt ngất bởi tôi theo đuổi tội hoài
Nay quy hướng cố gia.
Cậy ở ái tâm, tin ở Lời Ngài
Nay quy hướng cố gia.

4. Hồn rất đắng cay, đau khổ tận lòng
Nay quy hướng cố gia.
Nguyện bổ sức thêm, hưng khởi nguyện vọng
Nay quy hướng cố gia.

5. Nguyện khẩn ước mong luôn của lòng nầy
Nay quy hướng cố gia.
Là Chúa chết thay tôi kẻ tội đồ
Nay quy hướng cố gia.

6. Cần huyết Jesus thanh tẩy tội trần
Nay quy hướng cố gia.
Nguyện phiếu trắng tôi hơn tuyết bội phần
Nay quy hướng cố gia.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top