Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Ngợi Danh Jesus

Thánh Ca: Tôn Ngợi Danh Jesus

Tựa đề: Tôn Ngợi Danh Jesus
Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus’ Name
Lời: Edward Perronet
Nhạc: James Ellor
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 413

All Hail the Power of Jesus’ Name

1. All hail the power of Jesus’ name!
Let angels prostrate fall;
bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.
Bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.

2. Ye chosen seed of Israel’s race,
ye ransomed from the fall,
hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all.
Hail Him who saves you by his grace,
and crown Him Lord of all.

3. Sinners, whose love can ne’er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.
Go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.

4. Let every kindred, every tribe
on this terrestrial ball,
to Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all.
To Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all.

5. Crown Him, ye martyrs of your God,
who from His altar call;
extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown Him Lord of all.
Extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown Him Lord of all.

6. O that with yonder sacred throng
we at His feet may fall!
We’ll join the everlasting song,
and crown Him Lord of all.
We’ll join the everlasting song,
and crown Him Lord of all.

Tôn Ngợi Danh Jesus

1. Ngợi danh Giê-xu vinh hiển quyền oai
Thiên thần cùng quì lạy mãi
Cung kính cúi dâng vương miện
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

2. Nầy ai được tuyển trong Is-ra-ên
Ai được chuộc do ân điển
Xin hãy chúc Chúa oai quyền.
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

3. Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay
Nay được chuộc mua xin hãy
Đem lễ quí báu dâng Ngài
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

4. Mọi dân muôn phái trong ngũ đại châu
Hãy về tùng phục một Chủ
Tôn Đấng phép tắc uy quyền
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

5. Kìa ai yêu Chúa xưa đã liều thân
Ở tại bàn thờ cầu khẩn
Xin hãy chúc nhánh Giê-se
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

6. Nguyền ta chung với chư thánh một mai
Vui cùng quì bên Vua mãi
Luôn trỗi khúc hát thiên thu
Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.
Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai
Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top