Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Cao Danh Chúa

Thánh Ca: Tôn Cao Danh Chúa

Tựa đề:  Tôn Cao Danh Chúa
Nguyên tác: Glorify Thy Name
Nhạc và Lời: Donna Whobrey Adkins
Lời Việt: Trương Văn Xê

Glorify Thy Name

1. Father, we love You
We worship and adore You
Glorify Thy Name in all the earth
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name in all the earth

2. Jesus, we love You
We worship and adore You
Glorify Thy Name in all the earth
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name in all the earth

3. Spirit, we love You
We worship and adore You
Glorify Thy Name in all the earth
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name
Glorify Thy Name in all the earth

Tôn Cao Danh Chúa

1. Cha yêu quý ôi
Chúng con xin dâng lời cao quý nhất
Tôn vinh Cha nhân ái quản cai đời con.
Xin tôn cao danh Chúa
Cho muôn người trên đất
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

2. Con đâu dám quên
Đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi.
Ơn Giê-xu lai láng ví như đại dương.
Xin tôn cao danh Chúa
Cho muôn người trên đất
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

3. Con xin nhớ ghi
Đức Thánh Linh luôn dìu con mỗi bước
Đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an
Xin tôn cao danh Chúa
Cho muôn người trên đất
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

4. Ba Ngôi kính yêu
Chúng con luôn mong được bên Chúa mãi
Trong ơn yêu thương lớn thỏa vui đời con.
Xin tôn cao danh Chúa
Cho muôn người trên đất
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top