Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: The Love of God

Thánh Ca: The Love of God

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa
Nguyên tác: The Love of God
Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917)
Nhạc: Frederick M. Lehman (1917)
Thánh Ca Hội  Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ –  Bài Số 22

The Love of God

1. The love of God
is greater far
Than tongue or
pen can ever tell;
It goes beyond
the highest star,
And reaches to
the lowest hell;
The guilty pair,
bowed down with care,
God gave His Son to win;
His erring child
He reconciled,
And pardoned from his sin.

Refrain:
Oh, love of God,
How rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore
endure—
The saints’ and angels’ song.

2. When hoary time
shall pass away,
And earthly thrones
and kingdoms fall,
When men who here
refuse to pray,
On rocks and hills
and mountains call,
God’s love so sure,
shall still endure,
All measureless and strong;
Redeeming grace
to Adam’s race—
The saints’ and angels’ song.

3. Could we with ink
the ocean fill,
And were the skies
of parchment made,
Were every stalk
on earth a quill,
And every man
a scribe by trade;
To write the love
of God above
Would drain the ocean dry;
Nor could the scroll
contain the whole,
Though stretched from sky to sky.

Tình Yêu Của Chúa

1. Này tình thương yêu
của Đức Chúa Trời,
Không văn tả được,
Không lưỡi nào phô;
Vượt mọi ngôi sao,
Cao ngất thiên đàng,
Sâu hơn hỏa ngục,
Thăm thẳm vô cùng.
Chính Chúa phó Con,
Gánh vác hết tội,
Sinh trong tổ phụ thuở xưa.
Chúa muốn thứ tha
Dấu tích ác phạm,
Đem con trở lại giải hòa.

Điệp Khúc:
Bác ái Cứu Chúa,
Lớn cao sâu rộng,
Tinh anh phú cường biết bao!
Kiếp kiếp các thánh,
với cả thiên thần
Tôn vinh chúc tụng chẳng ngừng.

2. Thời giờ qua đi,
Nhân thế thay dời,
Ngôi vua suy bại,
Quốc vương diệt vong;
Người đời kinh khiếp
Khi Chúa giáng lâm,
Xin non rơi chận,
Tránh cơn lửa hừng.
Thánh Chúa xót thương,
Cứu rỗi đến cùng
Thi ân cứu chuộc kẻ tin.
Chúa dắt dẫn ta
Đến nước sáng tươi,
Thiên binh, thánh đồ ca tụng.

3. Dù mực tràn tuôn
Như biển mênh mông,
Giấy trắng thay bằng
Cả khung trời cao;
Vào rừng thu cây
Thay viết ghi hoài,
Tất cả nhân loại
Cố công miệt mài.
Để tả Thánh Danh,
Bác ái thẳm sâu,
Không sao chép được hết đâu.
Thế giới chứa sao
Hết đức ái nhân
Giăng cao khắp mọi phương trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top