Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khát Khao Dòng Nước

Thánh Ca: Khát Khao Dòng Nước

Tựa đề: Khát Khao Dòng Nước
Nguyên tác: As The Deer

Nhạc và Lời: Martin Nystrom
Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu – Bài số 3

Khát Khao Dòng Nước

1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm
Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê xu và đến tôn thờ Ngài
Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa
Và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê xu và đến tôn thờ Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

3


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top