Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dâng Chúa Chiên Thơ

Thánh Ca: Dâng Chúa Chiên Thơ

Tựa đề: Dâng Chúa Chiên Thơ
Lời: Trần Thế Thiên Phước
Nhạc: Benjamin R. Hanby, 1866
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 879

Dâng Chúa Chiên Thơ

1. Cha yêu thương, con dâng lên Chúa
Tiếng chúc tôn ngợi danh cao quý.

Điệp Khúc:
Giờ này xin dâng Chúa chiên thơ đây
Nguyện Ngài vui ban phước ơn tuôn đầy
Xin chăm nom yêu thương dạy khuyên
Chiên khôn lớn với Cha nhân hiền.

2. Hôm nay đây con dâng lên Chúa
Tiếng khẩn xin nguyện Cha nghe thấy.

3. Vua Jêsus yêu thương con trẻ
Đến với Ngài được bao ơn phước.

4. Nơi xa xa chiên thơ nghe tiếng
Chúa Jêsus người chăn yêu dấu.

5. Nghe đâu đây vang vang câu hát
Tiếng trẻ thơ mừng vui bên Chúa.

6. Con luôn luôn đi theo chân Chúa
Sống tín trung dạy khuyên chăm sóc.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

879


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top