Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Thánh Ca: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Tựa đề: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
Lời: Ida A. Kontz
Nhạc: Ida A. Kontz
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 865

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus
Yêu Jêsus, kính khen Ngài
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus?
Này bạn hãy ngồi nghe đôi lời
Tôi yêu Ngài vì Ngài đã gánh tội lỗi tôi
Chịu hình thế tôi
Này nguyên nhân sao tôi luôn mến yêu Jêsus
Vì Jêsus chịu chết thế tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

854


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top