Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đưa Người Đến Tin Chúa

Thánh Ca: Đưa Người Đến Tin Chúa

Tựa đề: Đưa Người Đến Tin Chúa
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 856

Đưa Người Đến Tin Chúa 

1. Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay
Đem lời Giê-xu dắt đưa thế nhân
Nhiều anh em bạn bè chết mất trong trần thế nơi bến mê
Nhiều người đang còn say đắm thú trần mà không ai dẫn đưa đến Cha
Nhờ Giê-xu ban lòng yêu thương
Tôi làm chứng nhân suốt đời.

2. Ngày hôm nay xin Ngài dắt lối
Xin Ngài dạy tôi nói Danh Chúa thôi!
Bạn thân tôi bao người hấp hối
Hy vọng thấy đâu giữa đời
Lòng người lo buồn luôn vắng tiếng cười
Họ trông mong sống trong thỏa vui
Vì Danh Cha, tôi nguyện sớm tối
Đưa người đến tin Chúa Trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

856


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top