Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Thánh Ca: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Rose of New Beginning

Tựa đề: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
Nhạc và lời: Ida A. Kontz
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 854

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus
Yêu Jêsus, kính khen Ngài
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus?
Này bạn hãy ngồi nghe đôi lời
Tôi yêu Ngài vì Ngài đã gánh tội lỗi tôi
Chịu hình thế tôi
Này nguyên nhân sao tôi luôn mến yêu Jêsus
Vì Jêsus chịu chết thế tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

854


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top