Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Thánh Ca: Làm Con Vua Thánh Trên Trời

 

Tựa đề: Làm Con Vua Thánh Trên Trời
Nguyên tác: I Belong to the King
Lời: Ida R. Smith
Nhạc: Maurice A. Clifton
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 848

I Belong to the King

1. I belong to the King;
I’m a child of His love,
I shall dwell in His palace so fair,
For He tells of its bliss
in yon heaven above,
And His children in splendor shall share.

Refrain

I belong to the King;
I’m a child of His love,
And he never forsaketh His own.
He will call me some day
to His palace above;
I shall dwell by His glorified throne.

2. I belong to the King,
and He loves me I know,
For His mercy and kindness so free
Are unceasingly mine
wheresoever I go,
And my Refuge unfailing is He.

3. I belong to the King,
and His promise is sure:
That we all shall be gathered at last
In His kingdom above,
by life’s waters so pure,
When this life with its trials is past.

Làm Con Vua Thánh Trên Trời

1. Làm con Vua Thánh trên trời
Tình yêu ấy không hề phai
Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn
Dầu tôi đi tới nơi nào
Đường giông tố hay hiểm nguy
Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai

Điệp Khúc:

Tôi yêu Giê-xu muôn đời
Tôi thuộc về Vua Chí Cao
Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ
Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng
Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi
Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

2. Làm con Vua Thánh trên trời
Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa
Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha
Là trong Nước Thánh trên trời
Ngày vui ấy không còn lâu
Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

848


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top