Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài

Thánh Ca: Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài

Tựa đề: Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài
Nhạc và lời: Robert Loveless
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 841

Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài 

Yêu Giê-xu, hiến dâng thân cho Ngài
Yêu Giê-xu, sống luôn luôn vì Ngài
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Giê-xu, sống cho Ngài, mến yêu Ngài
Tình yêu Giê-xu, có gì đem ví sánh
Ngài yêu ta, cam chết thay ta
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Giê-xu, sống cho Ngài, mến yêu Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

841


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top