Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Thánh Ca: Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

 

Tựa đề: Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
Nguyên tác: Must I Go, And Empty-Handed?
Lời: Charles C. Lu­ther, (1877)
Nhạc: George C. Stebbins
Tài Liệu: Gos­pel Hymns No. 3, 1878
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 839
Lời Việt: Vĩnh Phúc

Must I Go, And Empty-Handed?

1. “Must I go, and empty handed,”
Thus my dear Redeemer meet?
Not one day of service give Him,
Lay no trophy at His feet?

Refrain
“Must I go, and empty handed?”
Must I meet my Savior so?
Not one soul with which to greet Him,
Must I empty handed go?

2. Not at death I shrink or falter,
For my Savior saves me now;
But to meet Him empty handed,
Thought of that now clouds my brow.

3. O the years in sinning wasted,
Could I but recall them now,
I would give them to my Savior,
To His will I’d gladly bow.

4. O ye saints, arouse, be earnest,
Up and work while yet ’tis day;
Ere the night of death o’ertake thee,
Strive for souls while still you may.

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao 

1. Mai đây tôi về với Chúa trên trời,
Mang tay không gặp Chúa thôi sao?
Bao nhiêu công việc nếu bỏ qua hoài,
Chiến thắng đâu? Lấy chi dâng Ngài?

Điệp Khúc:
Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào,
Đến với Chúa tay trắng thôi sao?
Mai đây tôi về với Chúa muôn loài,
Chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?

2. Tôi không lo sự chết đến trong đời,
Khi Jêsus chuộc cứu tôi rồi!
Nhưng tay không gặp Chúa thôi sao đành,
Biết nói chi với Đấng yêu mình!

3. Ai ơi! Nên làm gấp mỗi công việc,
Ngay khi còn giữa ban ngày.
Đêm buông mau là hết bao cơ hội,
Hãy gắng lo cứu linh hồn người.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

839


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top