Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dưới Cờ Thập Tự

Thánh Ca: Dưới Cờ Thập Tự

Tựa đề: Dưới Cờ Thập Tự
Nguyên tác: The Banner of the Cross
Lời: Daniel W. Whittle
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 830

Dưới Cờ Thập Tự

1. Ngọn cờ thập tự nhẹ bay cùng điệu nhạc quân hành,
Kêu bao người lính lòng hăng say.
Cầm cờ thập tự màu tươi là hiệu cờ thương người,
Ta ca bài cứu chuộc dưới trời.

Điệp Khúc:

Nào đi lên! Bước oai nghiêm!
Mọi phú quí ta quay mặt lãng quên.
Nhìn Jêsus yêu mến, Cùng nhau tiến!
Hát dưới bóng cờ Vua uy quyền.

2. Thù nghịch vây quanh ta , sức mạnh tràn như sóng xa,
Nâng cao cờ Nước Trời vượt qua.
Cùng nhau đem tin vui phước lành truyền ra khắp nơi,
Ðưa bao người đến cùng Chúa Trời.

3. Rồi ngày mai vui tươi lúc trời bình minh khắp nơi.
Ôi! khi mọi mắt lệ ngừng rơi.
Gặp Jêsus lòng mừng vui, thù nghịch dẹp tan rồi,
Ta ca bài thắng trận dưới trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

830


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top