Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Con Thuộc Về Ta

Thánh Ca: Con Thuộc Về Ta

Tựa đề: Con Thuộc Về Ta
Nguyên tác: I Love to Hear His Voive
Lời: W. P. Loveless
Nhạc: Wendell P. Loveless
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 822

I Love to Hear His Voive

Oh, I love to hear His voice,
Saying, “You belong to Me,
You are not your own,
With a price you’re bought,
And you’re mine eternally,”
And I love to hear Him say,
I have saved you by My grace,”
And When I get to glory
It will then be grander still,
for I shall see His face.

Con Thuộc Về Ta

Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa
Êm ái nhắc tôi nay thuộc Ngài
“Ta đã cam hy sinh, đã chết thay cho con,
Nên con nay thuộc ta mãi mãi.”
Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa
“Ta cứu Con do ân khoan hồng.”
Và khi về nơi thiên cung, phước thay tôi
càng mừng vui chứa chan được nhìn xem Vua Vinh Quang.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

822


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top