Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng
Nguyên tác: Amazing Grace
Nhạc: Dân Ca Phi Châu

Lời: John Newton (1725-1807)
Lời Việt: Tường Lưu

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 821
Hát với 50 ngôn ngữ

Amazing Grace

1. Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

Chorus:

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

2. T’was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

3. Through many dangers, toils and snares
I have already come;
‘Tis Grace that brought me safe thus far
and Grace will lead me home.

4. The Lord has promised good to me.
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

5. Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.

6. Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall profess, within the vail,
A life of joy and peace.

Ơn Lạ Lùng 

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng
Tôi đã hư mất bao ngày
Lầm than trong nơi tội đầy
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu
Buồn lo đã làm vắng niềm tin
Nhưng Chúa đã cứu tôi về
Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào
Tình thương mênh mông tuyệt vời
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

4. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ
Ngợi ca tôn vinh danh Ngài
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

821


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top