Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng

Thánh Ca: Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng


Tựa đề: Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
Nguyên tác:
Tựa đề: Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
Lời: Elisa E. Hewitt
Nhạc: Bentley D. Ackley
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 818

Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
1. Tôi ngày trước vốn đi trong ô tội
Mãi buông tuồng theo lối cũ thôi
Nhưng nhờ ánh yêu thương Cha soi đường
Nay lòng này sung sướng vui tươi lạ thường.
Điệp Khúc:
Lòng tôi sao thuật ra được ơn lớn lao Ngài
Vì yêu tôi Ngài cam đành mang mão gai
Ái tâm Ngài cao, sâu ô! Quá bể khơi hơn Trời
Thẳm khắp nơi nơi
Vì yêu tôi Ngài vui lìa xa cảnh thiên đình
Hồn tôi nay hằng vui mừng do Thánh Linh
Tôi vui lòng dâng cho Chúa Jêsus cả tâm thần này
Trong cánh Cha an bình.
2. Ơn Ngài giáng xuống cho muôn muôn người
Ơn Ngài gìn đời chúng thắm tươi
Năng quyền Chúa tẩy thanh tâm tôi rồi
Tôi nguyện thuộc về Chúa Jêsus cả đời.
3. Mau truyền bá khắp nơi tin vui này
Bao linh hồn mong Chúa đổi thay
Nhân từ Chúa vẫn ban cho ai tin
Vui quy phục thập giá ăn năn tội mình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

818


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top