Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Điều Này Thật Sao

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao

Tựa đề: Điều Này Thật Sao
Nguyên tác: And Can It Be That Should I Gain
Lời: Charles Wesley
Nhạc: Thomas Campbell
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 815

And Can It Be That Should I Gain

1. And can it be that I should gain
An interest in the Savior’s blood!
Died He for me? who caused His pain!
For me? who Him to death pursued?
Amazing love! How can it be
That thou, My God, shouldst die for me?
Amazing love! How can it be
That thou, My God, shouldst die for me?

2. ‘Tis mystery all: th’ Immortal dies!
Who can explore His strange design?
In vain the firstborn seraph tries
To sound the depths of love divine.
‘Tis mercy all! Let earth adore;
Let angel minds inquire no more.
‘Tis mercy all! Let earth adore;
Let angel minds inquire no more.

3. He left His Father’s throne above
(so free, so infinite His grace!),
Emptied Himself of all but love,
And bled for Adam’s helpless race.
‘Tis mercy all, immense and free,
For O My God, it found out me!
‘Tis mercy all, immense and free,
For O My God, it found out me!

4. Long my imprisoned spirit lay,
Fast bound in sin and nature’s night;
Thine eye diffused a quickening ray;
I woke, the dungeon flamed with light;
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed thee.
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed thee.

5. No condemnation now I dread;
Jesus, and all in Him, is mine;
Alive in Him, my living Head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach th’ eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.
Bold I approach th’ eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.

Điều Này Thật Sao!

1. Điều nầy thật sao chính tôi lại được Chúa yêu
Dự phần trong giao ước huyết Con Trời?
Ngài tự hy sinh vì tôi chết thay
Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều
Chính tôi được yêu!
Sao có thể được
Vì Ngài Thượng Đế lại chết vì tôi
Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt?
Ngài Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân
Đường Ngài sâu xa khó ai đo được
Hàng muôn thiên binh đành không kiếm ra
Chiều sâu của tình yêu Chúa thiên thượng
Chính đây tình yêu!
Khắp đất suy tôn
Xin đoàn thần binh đừng hỏi tìm thêm
Tình Chúa thẳm sâu, trời đất cúi tôn
Đoàn sứ thánh kia thôi đừng tìm thêm.

3. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta
Giê-xu hiến tất cả cho tôi rồi
Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn
Mặc lấy công bình như áo Chúa ban
Đến ngôi trời cao
Ân phước chứa chan
Nhờ Ngài nhận lãnh triều thiên diệu vinh
Gần Chúa chí tôn, Ngài hứa tiếp nghinh
Điều Chúa hứa ban mãi thuộc về tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

815


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top