Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dâng Trọn Cho Jêsus

Thánh Ca: Dâng Trọn Cho Jêsus

Tựa đề: Dâng Trọn Cho Jêsus
Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Dâng Trọn Cho Jêsus

1. Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ.
Xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng trọn cho Jêsus thôi.
Tôi nguyện theo chơn Ngài không thôi.

Điệp Khúc:
Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời
Chúa mang tôi tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời.
Cho đời tôi luôn được tươi vui.

2. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la.
Tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng Jêsus dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

805


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top