Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Theo Bước Jêsus

Thánh Ca: Theo Bước Jêsus

Tựa đề: Theo Bước Jêsus
Lời: Ban Soạn Thánh Ca 2011
Nhạc: Walter G. Taylor, 1943
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 792

Theo Bước Jêsus

1. Tình yêu Chúa ban cho, điều hằng ghi khắc không quên
Yêu nhân thế Chúa phó thân vàng cứu tôi
Ngài chịu thay bao đau đớn, triệu triệu người nhìn cười chê
Cớ sao Jêsus chết thay thế nhân.

Điệp Khúc:
Ấy chính Chúa Jêsus Con Trời
Lìa xa ngôi cao sang vinh hiển
Yêu thương ta vô cùng
Jêsus đau thương cam chịu
Cùng đến hưởng phước ân từ Jêsus.

2. Đời tôi đã bao lần thầm gọi tên Chúa Jêsus
Ôi sao Chúa quá khoan dung tội lỗi tôi
Nhìn lằn roi trên thân Chúa chịu nhục hình mà Ngài mang
Bởi yêu Gô-gô-tha Ngài huyết tuôn.

3. Hằng nương chốn yên ninh, ngày ngày theo bước Jêsus
Tâm tôi biết an vui khi Ngài dắt đưa
Ngài tìm tôi khi hư mất, thật kỳ diệu kìa dòng suối nước trong
Bên Cha tôi thật an bình.

4. Ngợi ca Chúa uy linh, Ngài hằng soi dẫn tâm tôi
Ban tia sáng đưa tôi qua miền tối tăm
Ngài là Vua trên muôn nước, và triệu triệu người ngợi ca
Chúa tôi Jêsus muôn đời hiển vinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

792


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top