Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khi Ban Mai Đến

Thánh Ca: Khi Ban Mai Đến

Tựa đề: Khi Ban Mai Đến
Nguyên tác: When the Morning Comes
Nhạc và Lời: Charles A. Tindley
Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 787

When the Morning Comes

1. We are tossed and driv’n on the restless sea of time;
Somber skies and howling tempests oft succeed a bright sunshine;
In that land of perfect day, when the mists have rolled away,
We will understand it better by and by.

Refrain
By and by, when the morning comes,
When the saints of God are gathered home,
We’ll tell the story how we’ve overcome,
For we’ll understand it better by and by.

2. We are often destitute of the things that life demands,
Want of food and want of shelter, thirsty hills and barren lands;
We are trusting in the Lord, and according to God’s Word,
We will understand it better by and by.

3. Trials dark on every hand, and we cannot understand
All the ways that God could lead us to that blessèd promised land;
But He guides us with His eye, and we’ll follow till we die,
For we’ll understand it better by and by.

4. Temptations, hidden snares often take us unawares,
And our hearts are made to bleed for a thoughtless word or deed;
And we wonder why the test when we try to do our best,
But we’ll understand it better by and by.

Khi Ban Mai Đến 

1. Trần gian bao phong ba vây quanh, bao tối tăm đang chôn vùi ta
Nhờ Cứu Chúa dắt dẫn mỗi bước ta vào chốn thiên cung nơi hứa ban
Ngài chăn dắt giúp lúc yếu đuối nên đức tin ta không sờn nao
Cùng đi với Cứu Chúa chúng ta vui sống bên Ngài.

Điệp Khúc:
Đi với Ngài khi ban mai lộ ra
Khi Chúa kêu gọi ta mau lên nước Cha
Trình ra cho Chúa ta bao nhiêu công việc ta
Cùng với Chúa mãi chúng ta vui sống bên Ngài.

2. Cuồng phong cám dỗ vây quanh ta, ma quỷ đang khuyên ta chạy xa
Và lòng ta bao phen xa nơi Ngài vì đức tin ta luôn chuyển lay
Nhờ Giê-xu giúp sức chiến thắng bao khó khăn gian nguy đều qua
Cùng đi với Chúa mãi chúng ta vui sống bên Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

787


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top