Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Thánh Ca: Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Tựa đề: Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren
Nguyên văn: Day By Day

Lời: Hoàng Bích
Nhạc: Oscar Ahnfelt
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 780

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối ren
Nếu u sầu hằng ngày dập tắt niềm vui
Nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương
Nếu ta thường ngờ vực và mất lòng tin
Thì hôm nay ta nên thưa hết với Jêsus
Trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng
Chúa nhân từ thường nhận lời van khẩn thiết tha
Đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhơ.

2. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng
Để tu trì chờ ngày ta biến thành tiên
Nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh
Cứ theo đường trần tục đen tối triền miên
Thì hôm nay ta nên thưa hết với Jêsus
Rằng lòng ta tràn đầy xấu xa kiêu ngạo
Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin
Biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm Vua.

3. Nếu khi nào bạn gặp nhiều đau đớn khó khăn
Nếu khi nào lòng bạn tan mất niềm vui
Nếu bao lần bạn tìm đường riêng để cứu thân
Nếu tai bạn thường nhận triết lý trần gian
Thì hôm nay Jêsus đang đứng dang tay ra
Chờ bạn tin về Ngài để ăn năn tội
Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xả thân
Máu tuôn tràn làm sạch đời sống bùn nhơ.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

780


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top