Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Một Ngày Tươi Mới

Thánh Ca: Một Ngày Tươi Mới

Tựa đề: Một Ngày Tươi Mới
Nguyên tác:
Lời: Les Garett
Nhạc: Les Garett

This Is the Day

This is the day, this is the day
That the Lord has made, that the Lord has made;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day that the Lord has made;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day that the Lord has made.

This Is the Day

This is the day, this is the day
When He rose again, when He rose again;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day when He rose again;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day when He rose again.

This Is the Day

This is the day, this is the day
When the Spirit came, when the Spirit came;
We will rejoice, we will rejoice
And be glad in it, and be glad in it.
This is the day when the Spirit came;
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day when the Spirit came.
[/one_half]

Một Ngày Tươi Mới

Một ngày tươi mới, Một ngày tươi mới
Do Chúa Cha ban cho, Do Chúa Cha ban cho.
Lòng mừng thơ thới, Lòng mừng thơ thới,
Trong tiếng ca rộn ràng, Trong tiếng ca rộn ràng.
Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn.
Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn.
Lòng mừng thơ thới,
Một ngày tươi mới, do Chúa thêm cho đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

772


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top