Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Nguyên tác: Burdens Are Lifted at Calvary
Nhạc và lời: John M. Moore
Lời Việt: Đoàn Trung Tín

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 771

Burdens Are Lifted at Calvary

1. Days are filled with sorrow and care,
Hearts are lonely and drear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

Refrain:
Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

2. Cast your care on Jesus today,
Leave your worry and fear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

3. Troubled soul, the Saviour can see
Ev’ry heartache and tear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư
Sống buồn lo với nguy nan

Điệp Khúc:
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Gô-gô-tha, Gô-gô-tha
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình.

2. Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay
Chúa vì ta gánh thay rồi.

3. Những lo buồn Giê-xu đã tinh tường
Chúa hằng chăm sóc ta luôn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

771


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top