Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Thánh Ca: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Tựa đề: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
Nguyên tác: My Heavenly Father Watches Over Me (1910)
Lời: William C. Martin (1864-1914)
Nhạc: Charles Gabriel (1856-1932)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 741

My Heavenly Father Watches Over Me

1. I trust in God wherever I may be,
Upon the land or on the rolling sea,
For, come what may, from day to day,
My heav’nly Father watches over me.

Chorus:
I trust in God, I know He cares for me,
On mountain bleak or on the stormy sea;
Tho’ billows roll, He keeps my soul,
My heavn’ly Father watches over me.

2. He makes the rose an object of His care,
He guides the eagle thru the pathless air,
And surely He remembers me,
My heav’nly Father watches over me.

3. I trust in God, for in the the lion’s den,
On battlefield, or in the prison pen,
Thru praise or blame, thru flood or flame,
My heav’nly Father watches over me.

4. The valley may be dark, the shadows deep
But O, The Shepherd guards His lonely sheep;
And thru the gloom, He’ll lead me home
My heav’nly Father watches over me.

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi 

1. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào
Hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu
Tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Điệp Khúc:
Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng
Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm
Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

2. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng
Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia
Tôi vững tin Ngài, luôn nhớ thân tôi
Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

741


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top