Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dạ Khúc

Thánh Ca: Dạ Khúc

Tựa đề: Dạ Khúc
Lời: Phạm Xuân Thiều
Nhạc: Fred Degen
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 733

Dạ Khúc

1. Bạn đớn đau chăng bạn ưu tư gì?
Hay trên lối bạn đầy tăm tối?
Bạn nên hãy lặng nghe tiếng Chúa truyền
“Đến đây nhận khúc hát đêm thâu.”

Điệp Khúc:

Lòng lo lắng sẽ an bình ngay liền
Tội khiên dứt bước trên đường ngay
Luồng mây tối vụt tan biến mất rồi
Chúa ban liền khúc hát đêm thâu.

2. Kìa thánh Phao-lô cùng Si-la này
Gây nên biến động trong đêm tối
Xiềng xích tháo ngục kia cửa mở rồi
Cũng do nhờ khúc hát đêm thâu.

3. Dù có đôi khi lòng ta nao sờn
Hay linh tánh lìa xa Cha Thánh
Ta nên hãy lặng nhe khúc thánh nhạc
Tiếng nhạc thần trổi giữa đêm thâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

733


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top