Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nhìn Xem Jêsus

Thánh Ca: Nhìn Xem Jêsus

Tựa đề: Nhìn Xem Jêsus
Lời: Yvonne Smith
Nhạc: Harold Lowden
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 725

Nhìn Xem Jêsus

1. Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội
Không ánh dương dẫn soi đường bước
Bao lời thánh còn đâu vang trong lòng
Mở đôi mắt nhìn xem thế gian.

Điệp Khúc:
Hãy nghe tiếng Jêsus hằng nhủ khuyên
Nhìn xem Chúa bước đi nào sai
Đi cùng Chúa dẫu khi chung quanh mình
Không tiếng hát ngợi ca Jêsus.

2. Khi đời sống trần gian vây quanh ta
Không phút nào tương giao cùng Chúa
Nên dành ít thời gian nơi chân Ngài
Yên vui ngắm hào quang sáng soi.

3. Khi lòng khát khao đắm say ô trần
Không phút giây lắng nghe lời Chúa
Vui trần thế nào đem cho ta gì
Sầu thương tiếc và tội vấn vương.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

725


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top