Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thà Có Jesus

Thánh Ca: Thà Có Jesus

 

Tựa đề: Thà Có Jêsus
Nguyên tác: I’d Rather Have Jesus
Lời: Rhea F. Miller
Nhạc: George Beverly Shea
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 724

I’d Rather Have Jesus

1. I’d rather have Jesus than silver or gold;
I’d rather be His than have riches untold;
I’d rather have Jesus than houses or lands;
I’d rather be led by His nail-pierced hand

Refrain:
Than to be the king of a vast domain
Or be held in sin’s dread sway;
I’d rather have Jesus than anything
This world affords today.

2. I’d rather have Jesus than men’s applause;
I’d rather be faithful to His dear cause;
I’d rather have Jesus than worldwide fame;
I’d rather be true to His holy name

3. He’s fairer than lilies of rarest bloom;
He’s sweeter than honey from out the comb;
He’s all that my hungering spirit needs;
I’d rather have Jesus and let Him lead

Thà Có Jêsus Thì Hơn

1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jêsus
Làm con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tang
Thà có Jêsus hơn hết lầu các vinh quang
Thà do Jêsus dắt bàn tay lung đinh Ngài.

Điệp Khúc:
Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian
Mà xích tội khiên vẫn còn mang
Thà luôn luôn bên Jêsus nào có chi hơn
Hằng muốn ở trên thiên đàng.

2. Gần bên Jêsus hơn hết người thế đổi thay
Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài
Thà có Jêsus hơn hết lời thế gian khen
Thà luôn luôn trung tín vì danh thánh của Ngài.

3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn
Tàng ong kia chưa chắc sánh với đức êm dịu Ngài
Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Jêsus
Thà xin Jêsus đến Ngài giải cứu linh hồn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

724


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top