Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chỉ Tin Cậy Chúa

Thánh Ca: Chỉ Tin Cậy Chúa


Tựa đề: Chỉ Tin Cậy Chúa
Nguyên tác:
Tựa đề: Chỉ Tin Cậy Chúa
Lời: John W. Peterson
Nhạc: John W. Peterson
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 722

Chỉ Tin Cậy Chúa
1. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus mỗi bước đi trong đời
Cậy tin nơi Cứu Chúa chí ái, Chúa sẽ như bài ca
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta
Luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus, chắc Chúa không xa lìa.
Điệp Khúc:
Jêsus là bạn thân, Chúa khắng khít với ta
Không khi nào lìa xa
Jêsus ở bên hoài.
2. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus, mỗi bước đi trong đời
Dù cho nguy khốn đến phá khuấy, Chúa sẽ ban bình an
Mọi buồn đau hay bão táp gió cuốn, vẫn cứ tin Ngài luôn
Duy Jêsus Cứu Chúa chí ái, ở với ta đêm ngày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

722


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top