Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ái Từ Cứu Tôi

Thánh Ca: Ái Từ Cứu Tôi


Tựa đề: Ái Từ Cứu Tôi
Nguyên tác: Love Lifted Me
Lời: Howard E. Smite
Nhạc: Howard E. Smite
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 718

Love Lifted Me
1. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore,
Very deeply stained within, sinking to rise no more,
But the Master of the sea heard my despairing cry,
From the waters lifted me, now safe am I.
Refrain:
Love lifted me!
Love lifted me!
When nothing else could help,
Love lifted me!
2. All my heart to Him I give, ever to Him I’ll cling,
In His blessed presence live, ever His praises sing,
Love so mighty and so true, merits my soul’s best songs,
Faithful, loving service, too, to Him belongs.
3. Souls in danger, look above, Jesus completely saves,
He will lift you by His love, out of the angry waves.
He’s the Master of the sea, billows His will obey,
He your Savior wants to be, be saved today.

Ái Từ Cứu Tôi
1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu
Bờ an ninh không thấy đâu
Tôi lún sâu vào trong bến mê
Còn đâu dám mong quay về!
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
Dội vang đến Chúa đại dương
Ngài vực tôi khỏi nước Sa-tan
Tôi hiện thái an.
Điệp Khúc:
Ái từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi
Ái từ cứu tôi!
Đã cứu vớt tôi.
2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ơi!
Nguyện luôn đeo theo Chúa thôi
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay
Hằng ca hát tôn vinh Ngài
Công tác tôi, bài ca của tôi
Đều thuộc riêng của Ngài thôi
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài
Duy Ngài Chúa ôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

718


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top