Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con
Nguyên tác: Open Our Eyes
Lời: Robert Cull
Nhạc: Robert Cull
Tài Liệu: Maranatha! Singers
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 713

Open Our Eyes

Open our eyes, Lord
We want to see Jesus
To reach out and touch Him
And say that we love Him
Open our ears, Lord
And help us to listen
Open our eyes, Lord
We want to see Jesus

Xin Mở Mắt Chúng Con

Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm
Để được trông thấy thánh nhan.
Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Dạy lòng con biết lắng nghe
Để được thông biết ý Cha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

713


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top