Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu

Thánh Ca: Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu

Tựa đề: Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu
Nhạc và lời: The Brocks
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 711

Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu

1. Nào vui ca lên đi, biến đêm nên ban ngày
Xin hát lên nào, ca hát đi cho bóng đêm kia tan dần.

Điệp Khúc:
Kêu khẩn Jêsus đi, cho bóng đêm tan dần
Không cách chi được đâu, chỉ phải khẩn xin Jêsus
Cười cho tươi như hoa, khẩn xin Cha trên trời
Luôn hát vang dầu trong bóng đêm thì chắc tối tăm tan liền.

2. Nào cười tươi lên đi, biến đêm nên huy hoàng
Xin hãy tươi cười như đoá hoa cho bóng đêm kia lui dần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

711


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top