Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Anh Cầu Xin Gì

Thánh Ca: Anh Cầu Xin Gì

Tựa đề: Anh Cầu Xin Gì?
Lời: Mary A. Kiddler
Nhạc: W. P. Perkins
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 709

Anh Cầu Xin Gì?

1. Khi tia sáng ban mai xuyên màn đêm
Anh xin Chúa ban gì?
Trong danh Jêsus Christ là Chân Chúa
Anh đang kiếm ơn yêu thương
Từ Cha làm khiên che chở không?

Điệp Khúc:
Khi anh khẩn xin lòng yên tĩnh ngay
Màn đêm trở nên như ban ngày
Khi muôn mối ưu tư vây đời anh
Đừng quên xin trước ngai.

2. Anh không thích anh em khi buồn vui
Anh xin Chúa ban gì?
Trong ơn yêu thương từ nơi Cha Thánh
Anh tha thứ cho anh em mình chăng?
Vì anh ai chết kia?

3. Khi bao thử thách đớn đau tràn dâng
Anh xin Chúa ban gì?
Khi tâm linh anh đầy bao bi thảm
Khi cơn sóng ma vây quanh mình chăng?
Trình dâng lên Chúa ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

709


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top