Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài là Tất Cả Cho Tôi

Thánh Ca: Ngài là Tất Cả Cho Tôi

Tựa đề: Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
Nhạc và lời: Dennis L. Jernigan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 704

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương
Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm
Nguồn bình an cho đời tôi
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời
Ngài là Jêsus quyền năng.

Điệp Khúc:
Jêsus là Chúa tôi
Chúa có danh đẹp thay
Jêsus là Chúa tôi
Quý báu thay danh Ngài.

2. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi
Ngài đã sống lại và sống muôn đời
Ngài là Jêsus quyền năng
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi
Hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười
Nguồn bình an cho đời tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

704


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top