Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Thánh Ca: Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Tựa đề: Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Nhạc và lời: Eddie Espinosa
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 694

 

Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Cầu xin Cha đổi lòng,
Làm tâm linh trắng trong
Cầu xin Cha đổi lòng,
Khiến con nên giống Ngài
Phận con đất sét đây,
Nắn theo ý Ngài
Nhờ Ngài khuôn đúc con,
Thánh ý Cha được nên.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

694


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top