Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sống Vì Chúa

Thánh Ca: Sống Vì Chúa

Tựa đề: Sống Vì Chúa
Lời: Thomas O. Chisholm
Nhạc: C. Harold Lowden
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 693

Sống Vì Chúa

Xin sống cho Chúa Jêsus Christ trọn đời tôi
Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi
Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng
Nguyện bước theo chân Jêsus Christ suốt cả đời
Lạy Jêsus Christ Cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài
Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi
Trọn đời chẳng có ai như Ngài, lòng này rước Chúa quản cai
Từ nay đời tôi dâng Chúa mãi mãi, Cứu Chúa duy một Ngài thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

693


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top