Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dâng Chúa Đời Con

Thánh Ca: Dâng Chúa Đời Con


Tựa đề: Dâng Chúa Đời Con
Nguyên tác:
Tựa đề: Dâng Chúa Đời Con
Lời: Chen Zhen Hua
Nhạc: Wu Bing Jian
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 688

Dâng Chúa Đời Con
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta
Và không lâu rồi vua Jêsus Chúa oai quyền sẽ lai lâm
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó hồn, thân, trí, lực đây
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi
Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan
Tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban
Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí, của con
Mỗi giây phút con sống đây, Chúa ban diệu kỳ
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con
Khẩn xin linh lực tràn tuôn, Ha-lê-lu-gia!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

688


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top