Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ra Khơi

Thánh Ca: Ra Khơi

Tựa đề: Ra Khơi
Lời: J. B. Mackay
Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 684

Ra Khơi

1. Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ
Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi
Rồi mau mau quăng lưới nơi nước sâu đang chờ
Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi
Bao ơn lành đợi chờ nào cùng nhau ra mau
Mau ra khỏi chỗ luống công trong bờ
Nơi xa thẳm sóng trùng dương man mác sẵn chờ
Kíp ra theo lệnh truyền Chúa ta.

Điệp Khúc:
Nào ra khơi, chèo ra khơi
Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi
Kìa ơn thương xót đang đợi chờ ngoài xa
Anh em cùng nhau ta hãy chèo ra.

2. Hồn linh anh em mỏi mê suốt đêm đợi chờ
Nào cùng nhau mau bơi ra ngoài khơi
Lòng tin đem giao hết trong tay Cha nhân từ
Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi
Bao lương thực dồi dào từ trời cao ban cho
Anh em khỏi thiếu thốn chi trong ngày
Mau vang tiếng khẩn cầu Jêsus chắc trả lời
Sẽ ban theo nhu cầu chúng ta.

3. Ngày nay Jêsus phán khi chúng ta bơ thờ
Rằng chèo mau mau ra xa ngoài khơi
Này anh em nghe tiếng yêu thương Jêsus truyền
Nào cùng nhau ta ra giữa biển khơi
Mau xa lìa bờ này cùng tội ô nhân gian
Nơi không thể giải thoát cho linh hồn
Nhìn xem Chúa Đấng hằng luôn ban sức mới hoài
Sống vui trong ơn Ngài thỏa thay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

684


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top