Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Tôi

Thánh Ca: Vì Tôi

Tựa đề: Vì Tôi
Lời: Vô danh
Nhạc: Vô danh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 672

Vì Tôi

Vì tôi, vì tôi, Jêsus vì tôi huyết hồng tuôn
Jêsus chết, huyết báu xóa hết tội
Vì tôi Chúa khổ đau, vì tôi, vì tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

191


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top