Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguồn Phước Gô-gô-tha

Thánh Ca: Nguồn Phước Gô-gô-tha

Tựa đề: Nguồn Phước Gô-gô-tha
Lời: Giai điệu Bắc Âu
Hòa Âm: Herman Voss
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 668

Nguồn Phước Gô-gô-tha

1. Chính tôi xưa chìm trong tối tăm nơi trần gian
Tâm hồn đớn đau phiều ưu
Chúa kêu tôi về, đưa dắt lên nơi đồi cao
Là nơi thánh Gô-gô-tha.

Điệp Khúc:
Gô-gô-tha nguồn ơn phước
Phát nguyên ra từ Jêsus
Chúa xóa bôi muôn tội, nay sống vui trong tự do
Nhờ dòng huyết Gô-gô-tha.

2. Jêsus ban quyền năng giúp tôi nay tự do
Xa rời bóng mây tội ô
Hát vang cho đời nghe thỏa vui trong lòng tôi
Tràn dâng đến Gô-gô-tha.

3. Hỡi anh đang mệt mê khổ đau trong lầm than
Nơi trần thế vương sầu cay
Đến ngay trên đồi xem Chúa hy sinh vì anh
Bằng dòng huyết Gô-gô-tha.

4. Đến nơi chân Ngài dâng nỗi âu lo phiền ưu
Cho đời sống vui từ đây
Hỡi anh mau về bên Jêsus nhận tình yêu
Tại nơi thánh Gô-gô-tha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

668


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top