Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Biến Đổi Hết Mọi Điều

Thánh Ca: Biến Đổi Hết Mọi Điều

Tựa đề: Biến Đổi Hết Mọi Điều
Nhạc và lời: Stanton W. Gavitt
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 666

 

Biến Đổi Hết Mọi Điều

Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi Giê-xu ngự vào cõi lòng
Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây
Nếp sống mới ngày nay thánh khiết Chúa ban
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi Giê-xu ngự vào cõi lòng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

666


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top